DTK-Gruppe Ostfriesland e. V.
  Zita vom Dahlkamp +